Archiwum dnia: 31 marca 2023


Aktywna Tablica 2023 – znamy terminy!

Szkoły kolejny raz mogą ubiegać się o dotacje w ramach programu Aktywna Tablica 2023. Czas na składanie wniosków upływa 15 maja (30 maja dla Organów Prowadzących). Środki na zakup sprzętu zostaną wypłacone do 31 sierpnia. Założenia programu pozostają bez zmian – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą ubiegać się o maksymalnie […]