Aktywna Tablica 2020 – Dziś upływa termin składania wniosków!


Jeszcze tylko dziś szkoły mogą składać wnioski o dofinansowanie sprzętu w ramach programu Aktywna Tablica. Aby przyspieszyć proces aplikowania przygotowaliśmy formularz wniosku z uzupełnioną częścią „Informacja o planowanych sposobach korzystania z zakupionych w ramach Programu pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania lub uczenia się” – do pobrania TUTAJ.

Kto może składać wnioski?

Od tego roku o dotacje mogą się ubiegać -oprócz szkół podstawowych – również szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły za granicą. W pierwszej kolejności wsparcie finansowe może być przeznaczone na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Szkoły, które złożą wnioski na zakup laptopów w 2020 r. będą zwolnione z wymogu dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Natomiast szkoły, uprawnione do uzyskania dofinansowania w 2020 r., które w wystarczającym stopniu zostały już wyposażone w laptopy, będą mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 14 tys. zł (80% wartości projektu) również na zakup innego sprzętu lub pomocy dydaktycznych, w tym:

Zobacz, jak monitory interaktywne Newline ułatwiają prowadzenie lekcji zdalnych i w modelu hybrydowym.