Kolejne dotacje dla szkół!


Szkoły mogą pozyskać 100% finansowania na wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych. W poprzednich latach finansowanie wynosiło nawet 75 tys. zł! Termin składania wniosków upływa 31 maja. To wyjątkowa okazja dla szkół na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które umożliwią uczniom prowadzenie samodzielnych eksperymentów i obserwacji. Na stronie Pracownie-Przyrodnicze.pl znajdują się wytyczne programu, wzór wniosku oraz oferta sprzętu, który spełnia kryteria projektu.

Możliwości programu dla prawni przyrodniczych omówimy szczegółowo podczas webinarium, w środę 21 kwietnia, o godz. 15.00. Udział jest bezpłatny, wystarczy się zarejestrować TUTAJ. Zapisani uczestnicy otrzymają nagranie ze spotkania.

Wytyczne opisane są w dokumencie Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021, rozdział V. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.