Pliki do pobrania


Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o zmianie formularzy wniosków dla programu Aktywna Tablica oraz przesunięciu terminu ich składania (komunikat Ministerstwa). MEiN nie podało jeszcze dokładnych danych – gdy tylko się ukażą opublikujemy je na stronie www.Aktywna-Tablica.info.

 

Wnioski dla szkół i organów prowadzących

 

  Wniosek Dyrektora Szkoły Aktywna Tablica Uzupełniony Wniosek dla Dyrektora szkoły Wniosek dla Organu Prowadzącego


Źródło: Departament Informacji i Promocji MEN


 

Uzasadnienie do wniosku

  Pobierz