Polityka prywatności


Ochrona danych osobowych i zachowanie bezpieczeństwa wszelkich danych użytkowników naszego serwisu należy do najważniejszych zadań Agraf Sp. z o.o. również w zakresie związanym z serwisem internetowym. Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje na temat polityki ochrony prywatności Agraf Sp. z o.o.

 1. Wszelkie dane gromadzone w serwisie internetowym firmy Agraf Sp. z o.o. istniejącym pod adresem strony internetowej www.interwrite.pl , wykorzystywane są tylko przez upoważnionych do tego pracowników firmy Agraf Sp. z o.o. i wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Informacje, o których mowa w poprzednim punkcie, przechowywane są w zabezpieczonych bazach danych i nie udostępniane firmom czy osobom trzecim.
 3. Spółka Agraf Sp. z o.o. przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych kieruje się przepisami prawa w szczególności zapisami ustawy z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)
 4. Rejestracja w serwisie oznacza akceptację regulaminu strony oraz zasad określonych w niniejszej polityce prywatności.
 5. Rejestrując się w serwisie internetowym firmy Agraf Sp. z o.o., wyrażają Państwo zgodę na odbiór informacji handlowych wysyłanych przez nas pocztą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm. Zgoda obowiązuje do czasu jej odwołania. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z poszczególnych grup lub całkowicie wypisać się z systemu e-mailingowego naszej firmy.
 6. Każdy z zarejestrowanych użytkowników serwisu internetowego i systemu e-mailingowego Agraf Sp. z o.o. może w każdej chwili poprosić o wgląd w swoje dane, ich poprawienie lub o ich usunięcie z baz danych Agraf Sp. z o.o.. Upoważniony Pracownik Agraf Sp. z o.o. dokona stosownych zmian natychmiast po otrzymaniu informacji od osoby, do której należą dane.
 7. Agraf sp. z o.o. ul. Nowe Sady 2 94-102 Łódź zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000041037 tel.: (+48) 42 25 03 120 fax:(+48) 42 25 03 121 adres e-mail: agraf@agraf.com.pl
 8. Agraf Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem umieszczenia zmian na stronie internetowej www.agraf.com.pl

 

Polityka cookies

Pliki cookies tzw. (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego ze stron internetowych – serwisów internetowych i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio, w sposób zindywidualizowany wyświetlić stronę internetową. Pliki Cookies zapamiętują pewne wybory i ustawienia dokonane przez Użytkownika serwisów internetowych.

Agraf Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi KRS 0000047031 niniejszym informuje, że używa w serwisach: www.aktywna-tablica.info informacji zapisywanych za pomocą cookies i podobnych technologii, a także uzyskuje dostęp do tych informacji w celach marketingowych, administracyjnych i statystycznych, w szczególności w celu:

  1. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Agraf Sp. z o.o. w serwisie www.cyfrowa-szkola.pl korzysta z następujących rodzajów plików Cookiem:

„Cookies” sesyjne – tymczasowe przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookie są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Pozwalają na wyświetlenie np. ostatnio oglądanych produktów na stronie.

„Cookies” podmiotów zewnętrznych  – wykorzystujemy je poprzez umieszczanie na naszych stronach np. mapki dojazdowej z google maps, filmy z youtube, społecznościowych wtyczek typu facebook, które to pliki umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości stron zawartości (Google Analytics).

Korzystanie ze strony www.aktywna-tablica.info bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach przez Agraf Sp. z o.o.. Więcej szczegółów, w tym na temat zmiany ustawień przeglądarki internetowej, można znaleźć w informacjach dotyczących przeglądarki, z której korzysta Użytkownik lub klikając na odpowiedni link:

Zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu www.aktywna-tablica.info prowadzonego przez Agraf Sp. z o.o.


Klauzura informacyjna – RODO

 1. Administratorem Państwa danych jest Spółka: Agraf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej – My lub Agraf). Nasza siedziba mieści się w Łodzi przy ul. Nowe Sady 2. Nasz adres korespondencyjny mailowy to: agraf@agraf.com.pl Zarejestrowani jesteśmy w rejestrze przedsiębiorców Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000047031.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę o kontakt pod adresem mail rodo@agraf.com.pl, Tel. 42 2503120 lub pod adresem Łódź 94-102 ul. Nowe Sady 2
 3. Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. wystawienia faktury, w celach marketingowych lub w celach potwierdzonych wyrażoną odrębnie przez Państwa zgodą. Cele marketingowe to w szczególności przedstawianie Państwu ofert produktów i usług dostępnych w naszej firmie (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych)
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: zawarcie i wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO), wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art.6 ust. 1c RODO), udzielone przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO) lub tzw. uzasadniony prawnie interes polegający na promowaniu naszej oferty – marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1f RODO).
 5. Przetwarzamy następujące kategorie danych:
 6. dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane w danej firmie;
 7. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi/dostawy towaru i wystawienia faktury w tym nazwa firmy, NIP, REGON;
 8. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 9. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług (np. o usługach Agraf, z których korzystali Państwo wcześniej, zainteresowaniach).
 10. Dane zbieramy na pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych oraz ogólnodostępnych źródeł internetowych. Nasi Klienci udzielają informacji o swoich danych również podczas zawierania transakcji oraz kontaktów handlowych, w trakcie organizacji konkursów, konferencji i szkoleń.
 11. Dane mogą być udostępniane producentom zakupionych przez Państwa usług lub towarów, w celu prawidłowej realizacji usług, dostawy towaru lub na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody.
 12. Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 13. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

– W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.

– W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.
 1. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 (RODO)
 2. Mają Państwo prawo

– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,

– do przenoszenia danych,

– do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe składać można mailem rodo@agraf.com.pl lub poprzez www.agraf.com.pl lub na adres Agraf Sp. z o.o. Łódź 94-102 ul. Nowe Sady 2

 1. Mają Państwo pełną swobodę dotyczącą udostępniania swoich danych i wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wymagamy podania danych niezbędnych do zawarcia umowy zawartych w formularzu umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania ofert marketingowych, uczestniczenia np. w akcjach promocyjnych.
 2. Mają Państwo prawo do wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.