Labdisc BioChem

3548,00 

cena BRUTTO

  • Cyfrowe, mobilne laboratorium biologiczno-chemiczne
  • 15 wbudowanych czujników
  • Wbudowany GPS
  • Wbudowana pamięć
  • Zasilanie akumulatorem
  • Gotowe scenariusze lekcji
Producent:

Opis

Labdisc BioChem

Labdisc BioChem  ma najbardziej rozbudowaną gamę wbudowanych czujników. W dysku o niewielkich rozmiarach (średnica urządzenia to 132 mm) umieszczono 15 czujników tak dobranych by mozna prowadzić zaawansowane doświadczenia z biologii i chemii w starszych klasach szkoły podstawowej jak i w szkole ponadpodstawowej. Klienci, którzy zakupią laboratorium Labdisc otrzymają gotowe scenariusze lekcji w prezencie – wystarczy zarejestrować produkt za pomocą formularza.
Labdisc BioChem pozwala na przeprowadzenie różnorodnych eksperymentów i doświadczeń z zakresu biologii i chemii zarówno w szkolnej klasie, jak i po za nią np. na wycieczce (dzięki wbudowanemu akumulatorowi oraz wewnętrznej pamięci). Wyniki dokonywanych pomiarów mogą być obserwowane przez uczniów bezpośrednio na wyświetlaczu dysku lub na cyfrowych miernikach w oprogramowaniu GlobiLab na komputerze (Windows, MAC, Linux) lub tablecie (iOS, Android).

Pomiary przeprowadzone poza klasą zostają zapisane w pamięci urządzenia, a po powrocie do szkoły przesyłane są do komputera.

Oprogramowanie GlobiLab dołączone do dysku pomiarowego Labdisc BioChem umożliwia wyświetlanie pomiarów w postaci wykresów (słupkowych, liniowych) tabel oraz cyfrowych mierników. Do wykresów uczniowie mogą dodawać własne adnotacje z informacjami, gdzie zostały dokonane pomiary, o której godzinie a nawet zdjęcia miejsc pomiarów.

Dodatkowo dysk ten wyposażony jest w GPS, dzięki któremu wyniki pomiarów i eksperymentów można nanosić na Mapy Google.

Nowoczesne rozwiązania sprawią, ze uczniowie staną się aktywnymi odkrywcami.

Labdisc BioChem można wykonać następujące pomiary: jasności oświetlenia, pulsu, ciśnienia barometrycznego, temperatury otoczenia, temperatury z użyciem metalowej sondy (do 120o C), temperatury z użyciem termopary (do 1200o  C), oznaczania tlenu w wodzie (elektroda nie zawarta w zestawie), kolorymetrii, pomiaru mętności, pH, przewodności w cieczach, współrzędnych GPS oraz wilgotności. Labdisc posiada również wejście uniwersalne, do którego można podłączyć dodatkowy czujnik niewbudowany w ten dysk.
Labdisc BioChem - wbudowane czujniki

Wykorzystanie Labdisc BioChem w procesie nauczania, pozwoli spojrzeć na zjawiska bilogiczne i chemiczne zupełnie z innej perspektywy.

Labdisc BioChem to niewielkie urządzenie o ogromnych możliwościach: bezprzewodowe przesyłanie danych, duża pamięć (1 000 000 próbek), wysoka częstotliowść pobierania danych (100 000 próbek na sekundę) sprawia, że uczniowie badają otaczający ich świat z zaangażowaniem i przyjemnością.

Zakresy i dokładności czujników

Ciśnienie powietrza Zakres:0 do 300 kPa Dokładność: ±2.5 kPa
Temperatura otoczenia Zakres:-10 do 50 °C Dokładność: ±1 °C
Barometr Zakres: 300 do 1100 mb Dokładność: ±2.5 mB
Kolorymetr Zakres: 10 do 90% przezroczytości (3 kolory) Dokładność: ±5 %
Przewodność Zakres: 0 do 20 ms Dokładność: ±2 %
Tlen rozpuszczony Zakres: 0 do 14mg/l Dokładność: ±8 %
Temperatura ciał stałych, cieczy Zakres: -25 do 125 °C Dokładność: ±2°C
GPS Zakres: – Dokładność: ±3m
Puls Zakres: 0 do 200 bpm Dokładność: ±1 digit
Światło Zakres: 0 do 55,000 lx Dokładność: ±15%
PH Zakres: 0 do 14 pH Dokładność: ±2%
Termoelementy Zakres: -200 do 1200°C Dokładność: ±2%
PH Zakres: 0 do 14 pH Dokładność: ±2%
Mętność< Zakres: 0 do 1000 NTU Dokładność: ±10%
Wejście uniwersalne< Zakres: 0 do 5 V Dokładność: ±2%
Wilgotność Zakres: 0 do 100 %RH Dokładność: ±6 %(10%-90%RH)

 

Doświadczenia z Labdisc w odniesieniu do podstawy programowej

Klienci, którzy zakupią laboratorium Labdisc otrzymają gotowe scenariusze lekcji w prezencie – wystarczy zarejestrować produkt za pomocą formularza.

Przedmiot Temat Eksperymenty z Labdisc Szkoła podstawowa 
Tytuł eksperymentu Czujniki Rodzaj dysku Opis eksperymentu IV-VIII
CHEMIA Kwasy i zasady Co pijemy? Elektroda pH Biochem, Uniwersalny Pomiar pH różnych napojów. Biologia, rozdz. III.Organizm człowieka.
(Układ pokarmowy i odżywianie się.)
Reakcje chemiczne Reakcje endotermiczne / egzotermiczne Temperatura zewnętrzna Biochem, Uniwersalny, Fizyka Wykonywanie różnych pomiarów w celu sprawdzenia, które reakcje uwalniają lub zużywają ciepło. Fizyka, rozdz. IV. Zjawiska cieplne.
Chemia, rozdz. III. Reakcje chemiczne.
rozdz.VII. Sole.
Prawa gazowe Prawo Boyle’a Ciśnienie powietrza Biochem, Uniwersalny, Fizyka Pomiar zależności pomiędzy objętością i ciśnieniem: PV = NRT. Doświadczenie zwykorzystaniem strzykawki pokaże liniową zależność między objętością a ciśnieniem powietrza. Fizyka, rozdz.V. Właściwości materii.
Energia cieplna Płomień świecy Termoelement Biochem Poznawanie stref temperatury w płomieniu świecy. Chemia, rozdz. VIII. Związki węgla z wodorem – węglowodory.
Zmiany stanu skupienia Zmiany stanu skupienia Temperatura zewnętrzna Biochem, Uniwersalny, Fizyka Mierzenie temperatury zamarzania i wrzenia wody Fizyka, rozdz. IV. Zjawiska cieplne.
Chemia, rozdz. I.
Miareczkowanie pH Miareczkowanie pH Elektroda pH, Temperatura zewnętrzna. Biochem, Uniwersalny Miareczkowanie klasycznego kwasu i zasady – pomiar pH i zmiana temperatury (również przy użyciu czujnika temperatury zewnętrznej). Chemia, rozdz.VI. Wodorotlenki i kwasy.
Ciepło właściwe Ciepło właściwe Temperatura zewnętrzna Biochem, Uniwersalny, Fizyka Ogrzewanie różnych cieczy do tej samej temperatury (70 ° C) i porównanie krzywych chłodzenia tych cieczy, aby wyjaśnić, które ma wyższe ciepło właściwe. Fizyka, rozdz. IV. Zjawiska cieplne.
Spektrofotometria Prawo Lamberta – Beer’a Mętność Biochem Określenie zależności między stężeniem roztworu a jego absorbancją światła
BIOLOGIA Ludzkie ciało Nasz puls serca Puls serca Biochem Pomiar tętna przed i po wysiłku oraz rejestrowanie przydatnych informacji w celu określenia parametrów fizjologicznych. Biologia, rozdz. III.Organizm człowieka.
(Układ krążenia.)
Ludzkie ciało Odruch ssania u ssaków Puls serca Biochem Spowolnienie akcji serca w zimnej wodzie w celu zachowania ciepła ciała Biologii, rozdz. II.Różnorodność życia.
(ssaki)
Ludzkie ciało Wytwarzanie potu Wilgotność, temperatura zewnętrzna i z metalową sondą Biochem, Uniwersalny Mierzenie temperatury i wilgotności względnej dłoni umieszczonej w torbie foliowej, aby wyjaśnić zasadę systemu chłodzenia ciała – pot. Biologia, rozdz. III.Organizm człowieka. (Skóra)
rozdz. IV. Homeostaza.
Ludzkie ciało CO2 a oddychanie Czujnik CO₂ – zewnętrzny Dowolny labdisc Badanie oddychania nasion fasoli za pomocą czujnika CO₂. Biologia, rozdz. I.Organizacja i chemizm życia.
Rosliny Fotosynteza Ciśnienie powietrza, natężenie światła Biochem, Uniwersalny Rejestrowanie ciśnienia powietrza i poziomu światła wykorzystując moczarkę kanadyjską zamkniętą w probówce – w celu zmierzenia efektu fotosyntezy i związku między natężeniem światła i produkcją tlenu przez roślinę. Biologia, rozdz. I.Organizacja i chemizm życia.
Rosliny Fotosynteza Elektroda DO₂ Biochem Wykorzystanie czujnika DO₂ do sprawdzenia szybkości fotosyntezy moczarki kanadyjskiej, przy różnych natężeniach światła. Chemia, rozdz.IV. Tlen, wodór i ich związki chemiczne.
ŚRODOWISKO Klimat Efekt cieplarniany Temperatura zewnętrzna i z metalową sondą Biochem, Uniwersalny, Fizyka Budowa małej szklarni i pomiar temperatury wewnątrz i na zewnątrz szklarni umieszczonej w oświetlonym obszarze Biologia, rozdz. II.Różnorodność życia.
(rośliny okrytonasienne )
Otoczenie Wysokość a ciśnienie powietrza  Barometr i GPS Biochem Korzystanie z Barometru i czujników GPS do mierzenia zmiany ciśnienia powietrza i wysokości podczas przemieszczania się na różnych wysokościach npm. Przyroda, rozdz. IV. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy.
Otoczenie Spacer do parku Dźwięk, Temperatura zewnętrzna, wilgotność Uniwersalny Pomiar zmian: poziomu hałasu, temperatury i wilgotności w różnych obszarach miejskich. Geografii, rozdz. IX. Środowisko przyrodnicze Polski.
Przyroda, rozdz. III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody.
Klimat Zielone płuca Czujnik CO₂ – zewnętrzny Badanie wpływu roślin i parków na obniżenie poziomu CO₂ w obszarach miejskich. Biologia, rozdz. I.Organizacja i chemizm życia.
Klimat Temperatura w tygodniu Temperatura zewnętrzna i z metalową sondą Biochem, Uniwersalny, Fizyka Rejestrowanie zmian temperatury w ciągu tygodnia. Wykorzystanie wyników do prognozowania pogody w nadchodzących dniach Geografia, rozdz. V. Ruchy Ziemi.
Przyroda, rozdz. III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody.
Hydrosfera Kwaśne deszcze Elektroda pH Biochem, Uniwersalny 99/5000
Zbieranie deszczu w różnych miejscach i weryfikacja kwasowości deszczu w związku z zanieczyszczeniem.
Chemia-VI. Wodorotlenki i kwasy. 8
Hydrosfera Jakość wody Mętność Biochem Porównanie mętności wody pitnej i innej wody pobranej z jezior i stawów. Przyroda, rozdz. IV. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy.
Hydrosfera Woda a środowisko Temperatura zewnętrzna i z metalową sondą , Wilgotność Biochem, Uniwersalny Pomiar temperatury i wilgotności w pobliżu rzek lub innych zbiorników wodnych w celu określenia ich wpływu na środowisko. Przyroda, rozdz. IV. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy.
Klimat Dzień i noc Temperatura zewnętrzna i z metalową sondą , natężenie światła Biochem, Uniwersalny, Fizyka Rejestrowanie zmian temperatury i światła w ciągu 24 godzin w celu ustalenia relacji między nimi. Geografia, rozdz. V. Ruchy Ziemi.
Przyroda, rozdz. III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody.