Labdisc Środowisko

3372,00 

cena BRUTTO

  • Cyfrowe, mobilne laboratorium do środowiska
  • 13 wbudowanych czujników
  • Wbudowana pamięć
  • Zasilanie akumulatorem
  • Gotowe scenariusze lekcji
Producent:

Opis

Labdisc Środowisko

Wbudowane w dysk pomiarowy czujniki zostały tak dobrane, aby umożliwiały przeprowadzanie doświadczeń związanych z podstawowymi badaniami i analizą środowiska. Labdisc środowisko doskonale sprawdzi się w szkole podstawowej i średniej, gdzie uczniowie od najmłodszych lat mogą uczyć się właściwych umiejętności oraz postaw związanych z ekologią. Jest on dobrym uzupełnieniem zajęć w szkolnych kółkach zainteresowań oraz przydatny podczas zajęć prowadzonych  w instytucjach związanych z edukacją ekologiczną i jednostkach ochrony środowiska. Klienci, którzy zakupią laboratorium Labdisc otrzymają gotowe scenariusze lekcji w prezencie – wystarczy zarejestrować produkt za pomocą formularza.
Cyfrowe, mobilne laboratorium przyrodnicze Labdisc Środowiskowy to dysk o średnicy 13,2 cm z wbudowanymi 13 czujnikami (oraz portem uniwersalnym). Dzięki wbudowanemu akumulatorowi oraz wewnętrznej pamięci, pozwala na przeprowadzenie doświadczeń z różnych przedmiotów, zarówno w klasie, jak i w plenerze.  Wyniki dokonywanych pomiarów mogą być obserwowane przez uczniów bezpośrednio na wyświetlaczu dysku, a także przy użyciu oprogramowania GlobiLab na komputerze (Windows, MAC, Linux) lub tablecie (iOS, Android). Dane z doświadczeń przeprowadzonych bez połączenia z komputerem czy tabletem zostają zapisane w pamięci Labdisc. Po powrocie do szkoły dane można przesłać do komputera.

Oprogramowanie GlobiLab dołączone do dysku pomiarowego Labdisc umożliwia wyświetlanie pomiarów w postaci wykresów (słupkowych, liniowych) tabel oraz cyfrowych mierników. Funkcja Adnotacje umożliwia dodawanie do wykresów własnych tekstów i zdjęć.

Labdisc Środowiskowy wyposażony jest w GPS, dzięki czemu wyniki pomiarów i eksperymentów można nanosić na Mapy Google.

Wbudowane czujniki

Dzięki Labdisc Środowiskowy uczniowie mogą wykonywać następujące pomiary: temperatury otoczenia, ciśnienia barometrycznego, kolorymetrii, tlenu rozpuszczonego,  temperatury z użyciem metalowej sondy, współrzędnych GPS, temperatury IR, pH, wilgotności, poziomu głośnosci, mętności oraz UV.

Labdisc Środowisko to niewielkie urządzenie o ogromnych możliwościach: bezprzewodowe przesyłanie danych, duża pamięć (1 000 000 próbek), wysoka częstotliowść pobierania danych (100 000 próbek na sekundę) sprawia, że uczniowie badają otaczający ich świat z zaangażowaniem i przyjemnością.

Zakresy i dokładności czujników

Temperatura otoczenia Zakres:-10 do 50 °C Dokładność:±1°C
Ciśnienie barometryczne Zakres: 500 do 1100 mB Dokładność:±2.5mB
Kolorymetr Zakres:10 do 90% przepuszczalności (3 kolory)

λR=620 nm

λG=550 nm

λB=470 nm

Dokładność:±5%
Tlen rozpuszczony Zakres: 0 do 14 mg/l Dokładność:±8%
Temperatura cieczy/ciał stałych Zakres: –25 do 125 °C Dokładność:±2%
GPS Zakres: – Dokładność:±3m
Temperatura IR Zakres: -70 do 380 °C Dokładność:

±0.5°C @ 0 do 60°C
±1°C @ 0 do 120°C
±1°C @ -40 do 0°C
±2°C @ 120 do 380°C
±2°C @ -70 do 40°C

pH Zakres: 0 do 14 pH Dokładność:±2%
Wilgotność Zakres: 0 do 100%RH Dokładność:3.5%(20% do 80%) RH
Poziom głośności Zakres: 56 do 95 dB Dokładność:±4dB
Mętność Zakres: 0 do 1000 NTU Dokładność:±10%
UV Zakres:0 do 12 UV Index Dokładność:±5%

 

Doświadczenia z Labdisc w odniesieniu do podstawy programowej
Klienci, którzy zakupią laboratorium Labdisc otrzymają gotowe scenariusze lekcji w prezencie – wystarczy zarejestrować produkt za pomocą formularza.

 

Przedmiot Temat Eksperymenty z Labdisc Szkoła podstawowa 
Tytuł eksperymentu Czujniki Rodzaj dysku Opis eksperymentu IV-VIII
FIZYKA Ciepło Absorpcja ciepła Temperatura z metalową sondą Biochem, Uniwersalny, Fizyka, Środowisko Pomiar i porównanie temperatury wody znajdującej się w różnokolorowych pojemnikach po wystawieniu na działanie promieni słonecznych. Fizyka, rozdz. IV. Zjawiska cieplne.
Mechanika Szybkość poruszania się GPS Biochem, Uniwersalny, Środowisko Wykorzystanie czujnika GPS do pomiaru prędkości podczas spaceru, biegania i / lub jazdy na rowerze – świetne doświadczenie do zorganizowania zawodów między uczniami. Fizyka, rozdz. II. Ruch i siły.
CHEMIA Kwasy i zasady Co pijemy? Elektroda pH Biochem, Uniwersalny, Środowisko Pomiar pH różnych napojów. Biologia, rozdz. III.Organizm człowieka.
(Układ pokarmowy i odżywianie się.)
Reakcje chemiczne Reakcje endotermiczne / egzotermiczne Temperatura zewnętrzna Biochem, Uniwersalny, Fizyka, Środowisko Wykonywanie różnych pomiarów w celu sprawdzenia, które reakcje uwalniają lub zużywają ciepło. Fizyka, rozdz. IV. Zjawiska cieplne.
Chemia, rozdz. III. Reakcje chemiczne.
rozdz.VII. Sole.
Zmiany stanu skupienia Zmiany stanu skupienia Temperatura zewnętrzna Biochem, Uniwersalny, Fizyka, Środowisko Mierzenie temperatury zamarzania i wrzenia wody Fizyka, rozdz. IV. Zjawiska cieplne.
Chemia, rozdz. I.
Miareczkowanie pH Miareczkowanie pH Elektroda pH, Temperatura zewnętrzna. Biochem, Uniwersalny, Środowisko Miareczkowanie klasycznego kwasu i zasady – pomiar pH i zmiana temperatury (również przy użyciu czujnika temperatury zewnętrznej). Chemia, rozdz.VI. Wodorotlenki i kwasy.
Ciepło właściwe Ciepło właściwe Temperatura zewnętrzna Biochem, Uniwersalny, Fizyka, Środowisko Ogrzewanie różnych cieczy do tej samej temperatury (70 ° C) i porównanie krzywych chłodzenia tych cieczy, aby wyjaśnić, które ma wyższe ciepło właściwe. Fizyka, rozdz. IV. Zjawiska cieplne.
Spektrofotometria Prawo Lamberta – Beer’a Mętność Biochem, Środowisko Określenie zależności między stężeniem roztworu a jego absorbancją światła
BIOLOGIA Ludzkie ciało Wytwarzanie potu Wilgotność, temperatura zewnętrzna i z metalową sondą Biochem, Uniwersalny, Środowisko Mierzenie temperatury i wilgotności względnej dłoni umieszczonej w torbie foliowej, aby wyjaśnić zasadę systemu chłodzenia ciała – pot. Biologia, rozdz. III.Organizm człowieka. (Skóra)
rozdz. IV. Homeostaza.
ŚRODOWISKO Klimat Efekt cieplarniany Temperatura zewnętrzna i z metalową sondą Biochem, Uniwersalny, Fizyka, Środowisko Budowa małej szklarni i pomiar temperatury wewnątrz i na zewnątrz szklarni umieszczonej w oświetlonym obszarze Biologia, rozdz. II.Różnorodność życia.
(rośliny okrytonasienne )
Otoczenie Spacer do parku Dźwięk, Temperatura zewnętrzna, wilgotność Uniwersalny, Środowisko Pomiar zmian: poziomu hałasu, temperatury i wilgotności w różnych obszarach miejskich. Geografii, rozdz. IX. Środowisko przyrodnicze Polski.
Przyroda, rozdz. III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody.
Klimat Temperatura w tygodniu Temperatura zewnętrzna i z metalową sondą Biochem, Uniwersalny, Fizyka, Środowisko Rejestrowanie zmian temperatury w ciągu tygodnia. Wykorzystanie wyników do prognozowania pogody w nadchodzących dniach Geografia, rozdz. V. Ruchy Ziemi.
Przyroda, rozdz. III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody.
Hydrosfera Kwaśne deszcze Elektroda pH Biochem, Uniwersalny, Środowisko 99/5000
Zbieranie deszczu w różnych miejscach i weryfikacja kwasowości deszczu w związku z zanieczyszczeniem.
Chemia-VI. Wodorotlenki i kwasy. 8
Hydrosfera Jakość wody Mętność Biochem, Środowisko Porównanie mętności wody pitnej i innej wody pobranej z jezior i stawów. Przyroda, rozdz. IV. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy.
Hydrosfera Woda a środowisko Temperatura zewnętrzna i z metalową sondą , Wilgotność Biochem, Uniwersalny, Środowisko Pomiar temperatury i wilgotności w pobliżu rzek lub innych zbiorników wodnych w celu określenia ich wpływu na środowisko. Przyroda, rozdz. IV. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy.
Klimat Dzień i noc Temperatura zewnętrzna i z metalową sondą , natężenie światła Biochem, Uniwersalny, Fizyka, Środowisko Rejestrowanie zmian temperatury i światła w ciągu 24 godzin w celu ustalenia relacji między nimi. Geografia, rozdz. V. Ruchy Ziemi.
Przyroda, rozdz. III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody.