Labdisc Uniwersalny

3372,00 

cena BRUTTO

  • Cyfrowe, mobilne laboratorium uniwersalne
  • 13 wbudowanych czujników
  • Wbudowany GPS
  • Wbudowana pamięć
  • Zasilanie akumulatorem
  • Gotowe scenariusze lekcji
Producent:

Opis

Labdisc Uniwersalny

Labdisc to cyfrowe, mobilne laboratorium przyrodnicze. W dysk o niewielkiej średnicy (13,2 cm) wbudowano 13 czujników, które umożliwiają wykonywanie doświadczeń w podstawowym zakresie biologii i fizyki. Doskonale nadają się na lekcje przyrody w młodszych klasach i na wymagające precyzji pomiaru doświadczenia w szkole ponadpodstawowej. Klienci, którzy zakupią laboratorium Labdisc otrzymają gotowe scenariusze lekcji w prezencie – wystarczy zarejestrować produkt za pomocą formularza.

Dzięki wbudowanemu akumulatorowi oraz wewnętrznej pamięci, Labdisc Uniwersalny pozwala na przeprowadzenie doświadczeń z różnych przedmiotów, zarówno w klasie, jak i w plenerze.
Wyniki dokonywanych pomiarów mogą być obserwowane przez uczniów bezpośrednio na wyświetlaczu dysku, a także przy użyciu oprogramowania GlobiLab na komputerze (Windows, MAC, Linux) lub tablecie (iOS, Android). Dane z doświadczeń przeprowadzonych bez połączenia z komputerem czy tabletem zostają zapisane w pamięci labdisc. Po powrocie do szkoły dane można przesłać do komputera.

Oprogramowanie GlobiLab dołączone do dysku pomiarowego Labdisc Uniwersalny umożliwia wyświetlanie pomiarów w postaci wykresów (słupkowych, liniowych) tabel oraz cyfrowych mierników. Funkcja Adnotacje umożliwia dodawanie własnych tekstów i zdjęć do wykresów, zapewniając uzupełnienie opisu.

Labdisc Uniwersalny wyposażony jest w GPS, dzięki któremu wyniki pomiarów i eksperymentów można nanosić na Mapy Google.

 

Wbudowane czujniki

Dzięki Labdisc Uniwersalny uczniowie mogą wykonywać następujące pomiary: pomiar napięcia i natężenia, prądu, jasności światła, ciśnienia, temperatury, pH, odległości, wilgotności, poziomu hałasu, fali dźwiękowej oraz współrzędnych GPS i prędkości.

 

Labdisc Uniwersalny to niewielkie urządzenie o ogromnych możliwościach: bezprzewodowe przesyłanie danych, duża pamięć (1 000 000 próbek), wysoka częstotliowść pobierania danych (100 000 próbek na sekundę) sprawia, że uczniowie badają otaczający ich świat z zaangażowaniem i przyjemnością.

Labdisc Uniwersalny - wbudowane czujniki

Zakresy i dokładności czujników

Ciśnienie powietrza Zakres:0 do 300 kPa Dokładność:±2.5 kPa
Temperatura otoczenia Zakres:-10 do 50 °C Dokładność:±1 °C
Natężenie Zakres:-1 do 1 A Dokładność:±2 %
Dystans (Ruch) Zakres:0.2 do 10 m Dokładność:±2 %
GPS Zakres: – Dokładność:±3m
Światło Zakres:0 do 55,000 lx Dokładność:±15 %
Mikfrofon Zakres:0 do 50 V Dokładność: –
PH Zakres: 0 do 14 pH Dokładność:±2%
Wilgotność Zakres: 0 do 100 %RH Dokładność:±6 %(10%-90%RH)
Poziom dźwięku Zakres: 58 do 93 dBa Dokładność:±4dBa
Temperatura Zakres: -25 do 125 Dokładność:±2 °C
Wejście uniwersalne Zakres:-0 do 5 V Dokładność:±2 %
Napięcie Zakres:-30 do 30 V Dokładność:±2 %

Doświadczenia z Labdisc w odniesieniu do podstawy programowej

Klienci, którzy zakupią laboratorium Labdisc otrzymają gotowe scenariusze lekcji w prezencie – wystarczy zarejestrować produkt za pomocą formularza.

 

Przedmiot Temat Eksperymenty z Labdisc Szkoła podstawowa 
Tytuł eksperymentu Czujniki Rodzaj dysku Opis eksperymentu IV-VIII
CHEMIA Kwasy i zasady Co pijemy? Elektroda pH Biochem, Uniwersalny Pomiar pH różnych napojów. Biologia, rozdz. III.Organizm człowieka.
(Układ pokarmowy i odżywianie się.)
Reakcje chemiczne Reakcje endotermiczne / egzotermiczne Temperatura zewnętrzna Biochem, Uniwersalny, Fizyka Wykonywanie różnych pomiarów w celu sprawdzenia, które reakcje uwalniają lub zużywają ciepło. Fizyka, rozdz. IV. Zjawiska cieplne.
Chemia, rozdz. III. Reakcje chemiczne.
rozdz.VII. Sole.
Prawa gazowe Prawo Boyle’a Ciśnienie powietrza Biochem, Uniwersalny, Fizyka Pomiar zależności pomiędzy objętością i ciśnieniem: PV = NRT. Doświadczenie zwykorzystaniem strzykawki pokaże liniową zależność między objętością a ciśnieniem powietrza. Fizyka, rozdz.V. Właściwości materii.
Zmiany stanu skupienia Zmiany stanu skupienia Temperatura zewnętrzna Biochem, Uniwersalny, Fizyka Mierzenie temperatury zamarzania i wrzenia wody Fizyka, rozdz. IV. Zjawiska cieplne.
Chemia, rozdz. I.
Miareczkowanie pH Miareczkowanie pH Elektroda pH, Temperatura zewnętrzna. Biochem, Uniwersalny Miareczkowanie klasycznego kwasu i zasady – pomiar pH i zmiana temperatury (również przy użyciu czujnika temperatury zewnętrznej). Chemia, rozdz.VI. Wodorotlenki i kwasy.
Ciepło właściwe Ciepło właściwe Temperatura zewnętrzna Biochem, Uniwersalny, Fizyka Ogrzewanie różnych cieczy do tej samej temperatury (70 ° C) i porównanie krzywych chłodzenia tych cieczy, aby wyjaśnić, które ma wyższe ciepło właściwe. Fizyka, rozdz. IV. Zjawiska cieplne.
BIOLOGIA Ludzkie ciało Wytwarzanie potu Wilgotność, temperatura zewnętrzna i z metalową sondą Biochem, Uniwersalny Mierzenie temperatury i wilgotności względnej dłoni umieszczonej w torbie foliowej, aby wyjaśnić zasadę systemu chłodzenia ciała – pot. Biologia, rozdz. III.Organizm człowieka. (Skóra)
rozdz. IV. Homeostaza.
Ludzkie ciało CO2 a oddychanie Czujnik CO₂ – zewnętrzny Dowolny labdisc Badanie oddychania nasion fasoli za pomocą czujnika CO₂. Biologia, rozdz. I.Organizacja i chemizm życia.
Rosliny Fotosynteza Ciśnienie powietrza, natężenie światła Biochem, Uniwersalny Rejestrowanie ciśnienia powietrza i poziomu światła wykorzystując moczarkę kanadyjską zamkniętą w probówce – w celu zmierzenia efektu fotosyntezy i związku między natężeniem światła i produkcją tlenu przez roślinę. Biologia, rozdz. I.Organizacja i chemizm życia.
ŚRODOWISKO Klimat Efekt cieplarniany Temperatura zewnętrzna i z metalową sondą Biochem, Uniwersalny, Fizyka Budowa małej szklarni i pomiar temperatury wewnątrz i na zewnątrz szklarni umieszczonej w oświetlonym obszarze Biologia, rozdz. II.Różnorodność życia.
(rośliny okrytonasienne )
Otoczenie Spacer do parku Dźwięk, Temperatura zewnętrzna, wilgotność Uniwersalny Pomiar zmian: poziomu hałasu, temperatury i wilgotności w różnych obszarach miejskich. Geografii, rozdz. IX. Środowisko przyrodnicze Polski.
Przyroda, rozdz. III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody.
Klimat Temperatura w tygodniu Temperatura zewnętrzna i z metalową sondą Biochem, Uniwersalny, Fizyka Rejestrowanie zmian temperatury w ciągu tygodnia. Wykorzystanie wyników do prognozowania pogody w nadchodzących dniach Geografia, rozdz. V. Ruchy Ziemi.
Przyroda, rozdz. III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody.
Hydrosfera Kwaśne deszcze Elektroda pH Biochem, Uniwersalny 99/5000
Zbieranie deszczu w różnych miejscach i weryfikacja kwasowości deszczu w związku z zanieczyszczeniem.
Chemia-VI. Wodorotlenki i kwasy. 8
Hydrosfera Woda a środowisko Temperatura zewnętrzna i z metalową sondą , Wilgotność Biochem, Uniwersalny Pomiar temperatury i wilgotności w pobliżu rzek lub innych zbiorników wodnych w celu określenia ich wpływu na środowisko. Przyroda, rozdz. IV. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy.
Klimat Dzień i noc Temperatura zewnętrzna i z metalową sondą , natężenie światła Biochem, Uniwersalny, Fizyka Rejestrowanie zmian temperatury i światła w ciągu 24 godzin w celu ustalenia relacji między nimi. Geografia, rozdz. V. Ruchy Ziemi.
Przyroda, rozdz. III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody.