Ważne informacje o programie Aktywna Tablica


Ważne informacje o programie Aktywna Tablica.

Aktywna tablica to program rządowy realizowany w latach 2017-2019, na który przewidziana jest łączna kwota 279 mln 428 tys. zł. Będzie on finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.

W ramach trzyletniego Rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do:

  • 5 570 szkół i szkół za granicą w 2017 r.
  • 4 989 szkół i szkół za granicą w 2018 r.
  • 4 989 szkół i szkół za granicą w 2019 r.

Każda Szkoła otrzyma 14000 zł na zakup następującego sprzętu:

1)       tablicy interaktywnej:

  1. a) tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
  2. b) tablicy interaktywnej bez projektora ultrakrótkoogniskowego;

3)       projektora ultrakrótkoogniskowego;

4)       głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku;

5)       interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Za wkład własny samorządów będzie uznawany:

  1. Wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie.
  2. Sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane, jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione nie wcześniej niż na 3 lata przed złożeniem wniosku o udział w Programie, ale nie później niż w roku udzielenia wsparcia finansowego.

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać organy prowadzące szkoły:

  • podstawowe publiczne, niepubliczne,
  • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.

Dyrektorzy szkół będą mogli składać wnioski o udział w programie do organów prowadzących do 31 sierpnia 2017 r. Wojewodowie przekażą środki organom prowadzącym szkoły do końca października 2017 r.