Aktywna Tablica 2019 – co warto zrobić już dziś?


Aktywna Tablica 2019 – co warto zrobić już dziś?

Trójka uśmiechniętych uczniów z książkami w dłoniach

Co prawda termin na złożeniu wniosków przez szkołę mija dopiero w połowie kwietnia, jednak dobrze przygotować się do tego już teraz. Podpowiadamy, dlaczego nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę i jak skutecznie ubiegać się o dotację.

W tym roku szkoły mają trzecią, ostatnią, szansę na dofinansowanie w ramach rządowego programu Aktywna Tablica. Pomoc finansowa zostanie przeznaczona na doposażenie klas w nowoczesny sprzęt: monitory i tablice interaktywne, projektory oraz głośniki. Wbrew pozorom procedura pozyskania wsparcia nie ogranicza się wyłącznie do złożenia wniosku. O czym warto pamiętać?

Wybranie odpowiedniego sprzętu

Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule „Co warto wiedzieć przed zakupem sprzętu”. Tutaj przypomnimy  tylko najważniejsze punkty. Na co zwrócić uwagę:

  1. Czy posiadany sprzęt spełnia Wasze oczekiwania?
  2. W jakich okolicznościach będzie używany?
  3. Czy w gronie uczniów są osoby ze specjalnymi potrzebami?

Warto zrobić także rzetelną analizę rynku przed wybraniem odpowiedniego dostawcy sprzętu. Kryteria również znajdziecie w artykule.

Pozyskanie wkładu własnego

Beneficjenci projektu otrzymają 80% dofinansowania na zakup sprzętu (maksymalnie 14 tys. zł). W celu zabezpieczenia wkładu własnego szkoła powinna odpowiednio wcześnie zgłosić organowi prowadzącemu gotowość udziału w programie. W ramach przygotowań do złożenia wniosku trzeba rozstrzygnąć, w jakiej formie zostanie wniesiony wkład własny – finansowej czy rzeczowej. Ta decyzja również leży w gestii organu prowadzącego.

Do wkładu rzeczowego zaliczany jest sprzęt, który został zakupiony w  bieżącym roku, najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Jeżeli w harmonogramie wydatków zaplanowany był zakup sprzętu, to szkoła może zasugerować jednostce prowadzącej przesunięcie wydatku na pierwszy kwartał br. – tym samym placówka otrzyma potrzebny sprzęt i  jednocześnie pozyska rzeczowy wkład własny do projektu. Odnośnie zakupu sprzętu – pamiętajcie również o zarezerwowaniu czasu potrzebnego na wybór dostawcy i sfinalizowanie transakcji.

Przeanalizowanie błędów

Ubiegaliście się już o dofinansowanie, ale Wasz wniosek zostawał odrzucony? Nie warto się poddawać, tylko sumiennie przeanalizować błędy. Pierwszym i najważniejszym źródłem informacji będzie karta oceny wniosku – w podsumowaniu znajdziecie bezpośrednie przyczyny odrzucenia aplikacji. Co dalej? Dobrze zrobić retrospekcję w gronie osób, które bezpośrednio i pośrednio odpowiadały za złożenie dokumentów. Przeanalizujcie wspólnie główny powód odrzucenia wniosku – co do tego doprowadziło? Wypiszcie dodatkowo inne czynniki, które wpłynęły negatywnie na całą procedurę. Np. zbyt mała ilość czasu, brak osoby technicznej, zmiany wprowadzane przez Ministerstwo. W oparciu o listę problemów przygotujcie listę „dobrych praktyk” – instrukcji, którymi będziecie się kierować w tym roku. Np. rozpoczęcie prac nad wnioskiem już w styczniu, przygotowanie harmonogramu, analiza posiadanego sprzętu, konsultacje technologiczne z dostawcą sprzętu, śledzenie bieżących informacji nt. programu. Jeżeli macie wątpliwości odnośnie procedur, regulaminu skontaktujcie się z organem nadzorującym program, poszukajcie odpowiedzi w najczęściej zadawanych pytaniach itd. Z takim planem jesteście skazani na sukces 🙂

Na koniec zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony oraz fanpage’a na Facebooku – na bieżąco publikujemy ministerialne doniesienia nt. rządowych programów dla szkół, nie tylko Aktywnej Tablicy.

Powodzenia w tegorocznym naborze!