Wykaz pomocy dydaktycznych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej


Jest to wykaz pomocy dydaktycznych, które szkoła może kupić lub zaliczyć do rzeczowego wkładu własnego w programie Aktywna tablica.

Wykaz pomocy dydaktycznych nie stanowi zamkniętego katalogu

1. urządzenia sieciowe (tj. firewall, przełącznik zarządzalny – urządzenia umożliwiające konfigurację V-Lanów.
2. okablowanie strukturalne – umożliwia wykonanie szkolnych sieci komputerowych.
3. system zarządzania siecią – oprogramowanie służące do zarządzania i monitorowania sieci w komputerowej w szkole;
4. ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) – urządzenie sieciowe służące do
łączenia różnych sieci komputerowych;
5. zasilacz UPS – urządzenie, którego funkcją jest podtrzymanie pracy urządzeń elektronicznych w przypadku zaniku zasilania (konieczny przy zakupie NAS);
6. klimatyzator – urządzenie niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków pracy urządzeń infrastruktury sieciowej;
7. przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera – urządzenia wyposażone
w zainstalowany system operacyjny.
8. przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera – urządzenia wyposażone w
zainstalowany system operacyjny.
9. dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym – szafa przystosowana do przechowywania, ładowania i ochrony laptopów oraz tabletów;
10. sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – urządzenie współpracujące z komputerem umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie
i skanowanie;
11. drukarka 3D – urządzenie umożliwiające przestrzenne drukowanie trójwymiarowych fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu;
12. cyfrowe urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem – urządzenie zapisujące obraz i dźwięk podobnie jak informacje w
pamięci komputera;
13. wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku – np. tablice interaktywne, wideoprojektory, ekrany
dotykowe, monitory itd.;
14. cyfrowe systemy pomiarowe – służące do otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej;
15. roboty – urządzenia służące do nauki robotyki i programowania;
16. inne pomoce dydaktyczne do nauki programowania – nie wymagające użycia TIK;
17. serwer plików NAS – urządzenie umożliwiające składowanie danych (NAS Network Attached Storage) minimum 2 dyskowy;
18. kontroler WLAN – urządzenie zarządzające szkolną siecią bezprzewodową;
19. punkt dostępowy – urządzenie zapewniające dostęp do sieci komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego;
20. wizualizer – urządzenie służące do prezentacji. Umożliwia pokazanie na ekranie (w połączeniu z projektorem) zarówno płaskiego, jak i przestrzennego
przedmiotu.
21. system do zbierania i analizowania odpowiedzi – system, który pozwala na tworzenie sprawdzianów, zarządzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia;
Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki:
1. posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne;
2. posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;
3. w przypadku komputerów przenośnych – spełniają wymogi normy Energy Star 5.0;
4. są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
5. posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim;
6. posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku tablic interaktywnych i monitorów – nie krótszy niż 5 lat.

Pobierz wykaz