O rządowym programie Aktywna Tablica – archiwum


Zdjęcie przedstawia nauczyciela prowadzącego lekcje z użyciem monitora interaktywnego. Tablice interaktywne, projektory UST, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Na program realizowany w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł. Będzie on finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.

W ramach trzyletniego Rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do:

  • 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.
  • 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.
  • 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019 r.

W bieżącym roku dyrektorzy szkół będą mogli składać wnioski o udział w programie do organów prowadzących do 15 kwietnia 2019 r. Wojewodowie przekażą środki organom prowadzącym szkoły do końca czerwca 2019 r.

 

Trzecia tura 2019 r. – złożenie wniosków

przez dyrektorów szkół do organów prowadzących do 15.04.2019r

  • Dni

  • Godziny

  • Minuty

  • Sekundy